Vaaliteemani

Teemojani vaaleissa ovat:

  • Työelämän tulee olla oikeudenmukainen.
  • Ihmisarvo ei saa jäädä yritysten omistajien kohtuuttoman eduntavoittelun varjoihin.
  • Töitä tulee löytyä kaikille sitä tarvitseville ja tällä työllä pitää pystyä elämään.
  • Työn ja perhe-elämän yhdistämistä tulee helpottaa.
  • Epäoikeudenmukaisuuteen ei tule tyytyä, ay-toiminta ja sosiaalidemokraattinen politiikka on työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta.
  • Yhteiskunnan tulee huolehtia heikommistaan, lapsista vanhuksiin.

Arvoni näkyvät arjen keskellä työtoverin puolustamisena, ystävän tukemisena hädän hetkellä ja äidinrakkautena.

Tarvitsemme päätöksenteossa asiantuntemusta ja ammattitaitoa, jonka lisäksi tulisi mukana olla myös meitä ihan tavallisia kadun tallaajia. Niitä, jotka tietävät vielä mitä on elää jokapäiväistä elämää pienten lasten kanssa auto- ja asuntolainoineen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisvaikeuksineen kunnallisten palvelujen varassa.

Sylvi Kekkosen sanat kuvaavat sitä miten haluan mieltää arkipäivän sosialidemokratiani: ”Pieni on se äidinrakkauden piiri, johon ei muita mahdu kuin hänen omat lapsensa”.

Olen muun muassa organisoinut kuntalaisaloitteen lasten ja nuorten harrastuspaikan rakentamiseksi ja kerännyt siihen kotikaupungissani Järvenpäässä nimiä.