Tulevaisuutemme on tämän päivän lasten ja nuorten käsissä

Jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden yhdenvertaiseen kouluttautumiseen, harrastamiseen ja ennen kaikkea turvalliseen elämään.

Me sosialidemokraatit teemme työtä, jotta yhteiskunta jatkossakin huolehtii heikommistaan. Meidän on huolehdittava siis lapsista, työttömistä ja vanhuksista.

Iäkkäät ihmiset ansaitsevat kunniakkaan vanhuuden, jossa heille taataan riittävä toimeentulo ja riittävät julkiset palvelut. Ihmisarvomme ei saa olla missään elämän tilanteessa kiinni lompakon paksuudesta.

Julkisissa palveluissa tulee panostaa ehkäisevään toimintaan, näin panostamme tulevaisuuteen.

Panostamalla nyt lasten ja perheiden hyvinvointiin ennaltaehkäisemme monien ongelmien syntymisen. Näin lisäämme hyvinvointia ja säästämme tulevaisuudessa verovaroja.

Mielestäni ei riitä, että autamme vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset ja perheet ovat ajautuneet epätoivoiseen ja lähes peruuttamattomaan tilanteeseen. Joka kerta mietin miksi annoimme näin tapahtua. Meidän jokaisen on pidettävä vuorollamme toisistamme huolta.