Palveluverkko, se on täällä taas!

24.3.2021

Kunnat ovat vaikeiden aikojen edessä, kun rahat hupenevat. Erityisen haastava tilanne on Järvenpäässä, jossa viimeisen neljän vuoden aikana kouluverkon osalta ohjaavana tekijänä on ollut terveelliset ja turvalliset tilat. Myös tuoreen Opetussuunnitelman kautta tulevat pedagogiset vaatimukset ovat tuoneet osansa siihen, miten kouluja tulisi muuttaa tai suunnitella. Tilanne on hankala. Etenkin kun aiempien vuosikymmenien aikana rakentuneet nyt suuret yhtenäiskoulut ovat sijoittuneet keskustan tuntumaan. Tämä aiheuttaa haastetta reuna-alueille, johon 2018 käydyssä keskustelussa kouluverkosta pyrittiin kiinnittämään huomiota painottamalla esim Saunakallion ja Mankalan yhtenäiskoulujen sekä tulevan Ainolan koulun merkitystä alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Jokaisen koulukohtaisen muutoksen tekeminen vaikuttaa suoraan kokonaisuuteen. Palveluverkosta tulisi saada kaupunkia ja sen asukkaita mahdollisimman pitkään palveleva ja heitä yhdenvertaisesti kohteleva.

Järvenpään palveluverkko tulee Opetus- ja kasvatuslautakunnan käsittelyyn uudelleen kevään aikana. Päätöksiä siitä tehdään varmastikin heti kun siihen on mahdollisuus. Mahdollisuus on vasta, kun lautakunta saa tarpeeksi tietoa muun muassa päätöksenteon pohjana olevista luvuista. 

Lautakunta on ollut erikoisen tilanteen edessä, kun se on kaudellaan saanut jopa kaksi kertaa eteensä palveluverkkosuunnitelman, jossa määritetään kaupungin koulujen sekä varhaiskasvatuksen yksiköiden tulevaisuutta.  

Palautimme meille syksyllä 2020 esitetyn palveluverkkoselvityksen valmisteluun, sillä käsittelyyn tuotetuista aineistoista puuttui mielestämme tärkeimmät eli lapsimäärien kehitysennusteet sekä taloudelliset luvut, joiden perusteella ja joihin vedoten koko verkko ylipäänsä otettiin uudelleen käsittelyyn.  

Yleensä tällainen selvitys tehdään ja päivitetään noin 10 vuoden välein, mutta nyt valtuuston vasta vuonna 2018 hyväksyttyä palveluverkkoa, ei kaupungin taloudellisen tilanteen takia voidakaan toteuttaa sellaisenaan. Näiden taloudellisten perusteiden on oltava esillä selkeästi myös lautakunnalle päätöksenteon yhteydessä. 

Järvenpään taloudellinen tilanne on edelleen heikko ja se tulee sitä olemaan vielä pitkään. Tämä tai Korona, eivät kuitenkaan saa tarkoittaa vajaata valmistelua tai hätiköityjä päätöksiä. 

Suunnittelun pohjana ja meidän päättäjien ohjenuorana, tulee mielestämme säilyä yhdenvertaisuus ja turvallisuus sekä vastuullinen talouspolitiikka.  

Me emme voi asettaa jo käsittelyn alussa kouluja tai sitä kautta henkilökuntaa ja lapsia vastakkain vaan meidän tulee pystyä tarkastella kokonaisuutta meille tuotettujen lukujen ja alueellisen kehityksen pohjalta niin, että jokainen asuinalue ja kuntalainen säilyy mahdollisimman yhdenveroisessa asemassa suhteessa toisiinsa.  

Velvollisuutemme päättäjinä on pystyä perustelemaan päätökset. Koskevathan ne kuitenkin suurta osaa kuntalaisista. Jos leikkauksia joudutaan tekemään taloudellisin perustein, pitää näkyvillä olla myös kipeistä leikkauksista syntyvät säästöt. Eri skenaarioineen, väestöennusteineen ja vaihtoehtoineen. 

 

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaassa 13.3.2021 nimimerkeillä:

Sydän paikallaan, siinä vähän vasemmalla.

Emmi Mäkinen, Valtuutettu, Kaupunginhallituksen varajäsen, SDP  

Satu Tuominen, Valtuutettu, Opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja, SDP