Ryhmäpuheenvuoroni Järvenpään kaupunginvaltuustossa 16.11.2020. Investointiohjelmasta

16.11.2020

Investointiohjelman laatiminen on vaativa ponnistus sekä virkamiehiltä että valmistelua seuraavilta ja ohjaavilta luottamushenkilöiltä.

Rehellisesti sanottuna pidimme investointiohjelmaa ensin ohjelmatorsona. Se herätti paljon kysymyksiä siitä, mistä oikeastaan olemme päättämässä ja mihin päätöksemme meidät sitoo.

Ohjelmasta puuttuu oleellisia osia, kuten palveluverkko-sekä liikuntapaikkasuunnitelma.

Jokainen investointi on kuitenkin tulevaisuuden mahdollistamista. Se on tulevien sukupolvien kunnioittamista ja jatkuvuuden turvaamista. Siihen laskemme tämänkin ohjelman tähtäävän. 

Me sosialidemokraatit haluamme olla varmistamassa, että kaikki investoinnit tehdään, sillä arvokkuudella mitä ne ajalleen ominaisina kulloinkin vaativat. Kriteereinä ei saa olla pelkästään raha ja sitä vastaan asetettu laatu. Sen sijaan suunnitelmat ja tarpeet määritelkööt kaupungin kantokyvylle mahdollisen laajuuden sekä muodon, yhdessä näiden kanssa.

Päätöksenteossa oleva investointiohjelma luo suunnan kaupungin kehittymiselle. Samalla se turvaa jo olemassa olevat toiminnat ja palvelut sekä jo tehtyjen kehityssuunnitelmien toteuttamisen.

Ohjelma koostuu pienistä palasista, jotka todellisuudessa muodostavat ison kokonaisuuden, joka taas ei olisi mahdollinen ilman jokaista sen palastaan. Käsissämme on siis valtava palapeli, jonka jokainen pala on erityinen ja omansalainen, yhdessä kokonaisen kuvan muodostava mutta irrallaan vain palanen.

Kuten monelle on jo selväksi tullut, on ryhmämme erityisen huolissaan opekas-palvelualueen tulevaisuudesta. Liialliset leikkaukset tuolla palvelualueella, leikkaavat suoraan tulevaisuudelta ja vaarantavat tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuuksista. 

Pidämme hyvänä ja tärkeänä sitä, ettei nyt päätettävänä oleva investointiohjelma sido palveluverkon tulevaa suunnittelua, vaan tältäkin osin mahdollistaa tulevan väestönkehityksen huomioimista entistä paremmin myös kokoajan käynnissä olevassa väestönsuunnitteessa.

Olemme ryhmänä samaa mieltä niin monen muun kanssa siitä, että on pelkästään järkevää sitoutua ja suunnitella tavoittelemaan tilojen osalta entistä tehokkaampaa käyttöastetta. 

Emme kuitenkaan halua sen johtavan ajatukseen tai toimintaan, jossa itse aiheutamme sillä suuria kustannuksia tulevaisuudelle lisä investointien tai korjausten muodossa. Sen sijaan että rakennamme jatkuvasti ahtaammalle, tulee meidän ottaa useampi tunti vuorokaudesta käyttöön. Tällöin kaikkein pienin mahdollinen rakennus päiväkäytössä tai mahdollisimman harvassa sijaitsevat rakennukset, eivät tuota tarvetta tule kattamaan vaan pahimmillaan joudumme perästä investoimaan lisää käytöltään ja muodoltaan erilaisia yksiköitä vajausta paikkaamaan. 

Pidämme kunnan veto- kuin pitovoimankin investointeja määriteltäessä merkittävänä osana olevan palveluiden taso ja laajuus sekä sijainti. Nämä investoinnit tulevat määrittelemään tulevaisuutta monelta osin kunnallemme.

Me haluamme olla mukana investoimassa tulevaisuuteen.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa esitettyä vuosien 2021-2030 investointiohjelman hyväksymistä.