Lupasin paljon ja tässä tulos

31.12.2018


Politiikka on puhetta ja lupauksia, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa tuloksia. Haluan kertoa konkreettisesti, miten olen mielestäni onnistunut lunastamaan ennen kuntavaaleja antamani lupauksen parantaa lapsiperheiden sekä työssäkäyvien asemaa. Samoja asioita ajan myös eduskunnassa, jos minut sinne valitaan.

Eduskuntavaalien tarjoama mahdollisuus muutokseen on alkavan vuoden suurin asia. Muutos on mahdollinen, ja me kaikki voimme sitä edistää äänestämällä.

Järvenpään kuntapolitiikassa koen tehneeni sen mitä lupasin. Tärkein roolini on ollut jäsenyys Lasten- ja nuorten lautakunnassa. Olen saanut siellä asettamani tavoitteet maaliin ja näin parantanut työläisten ja lapsiperheiden asemaa Järvenpäässä. Tästä on hyvä jatkaa.

Valtuustossa vaikuttaminen on melko näennäistä. Asiat, jotka tulevat sinne päätöksentekoon, ovat niin pitkälle pureksittuja, ettei niihin juuri pääse enää vaikuttamaan, vaikka olisikin asiasta aivan eri mieltä.

Onkin hyvin tärkeää lisätä vaikuttamistyötä lautakunnissa ja hallituksessa, ennen valtuuston käsittelyä. Tähän toivon muutosta valtuustoryhmien välisessä neuvottelussa ja vuoropuhelussa.

Minulle ei riitä, että esityslistalla olevat asiat käsitellään vain kertaalleen ryhmien puheenjohtajien kokouksessa. Me muut valtuutetut näemme kokouksen päätökset teknisenä pöytäkirjana, johon asiat kirjataan mahdollisimman lyhyesti ja ylimalkaisesti.

Missä on avoin neuvottelu ja keskustelu eri ryhmien tavoitteista? Jos joku tietää, niin vinkatkaa, jotta me muutkin pääsemme osallistumaan!

Pienten koululaisten maksuton aamupäivätoiminta on ollut vuoen 2018 tärkeimpiä tavoitteitani, jota olen sinnikkäästi puolustanut. Kun eka- tai tokaluokkalaisen koulu alkaa yhdeksältä tai kymmeneltä, koululla tulisi olla valvottua toimintaa, vaikka piirtämistä tai läksyjen tekoa, jotta lasten ei tarvitsisi olla yksin kotona vanhempien lähdettyä töihin.

Se tukee perhettä monella tavalla. Ensinnäkin lapset ovat vähemmän aikaa yksin mutta samalla perheen toimeentulo ei vaarannu, kun työssä käyvät voivat tehdä kokonaisen työpäivän sen sijaan, että lyhentävät sitä lapsensa takia. Sehän tarkoittaa myös enemmän verotuloja kunnalle.

Vähentynyt huoli lasten pärjäämisestä helpottaa myös monen pienyrittäjän pitkää työpäivää. Avaukseni mukaisesti toimintaa on nyt aloitettu pilotoimaan Järvenpäässä koulukohtaisten tarpeiden pohjalta.

Viisivuotiaiden maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus hyväksyttiin Järvenpäässä minun aloitteestani Lasten- ja nuorten lautakunnassa. Se eteni sittemmin valtuuston päätettäväksi budjetin yhteydessä. Budjetti hyväksyttiin joulukuun valtuustossa.

Uudistus tuo yhä useamman viisivuotiaan varhaiskasvatuksen piiriin, mikä tukee kokonaisoppimispolkua ja ehkäisee myös syrjäytymistä. Suuri osa koko lapsuuden kestävistä kaverisuhteista solmitaan juuri tuossa iässä, kun valmistaudutaan kouluelämään ja opetellaan toimimista ryhmässä.

Parhaimmillaan uudistus helpottaa tuntuvasti lapsiperheiden taloudellista asemaa, jota maan hallitus on ehtinyt merkittävästi heikentää. Jokainen menetetty euro vaikuttaa lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Minä haluan tehdä politiikkaa, joka turvaa lasten tulevaisuutta sen sijaan ja siltä osin kuin se kuntapolitiikassa on mahdollista. Viisivuotiaisen maksuton varhaiskasvatus alkaa Järvenpäässä kesän 2019 jälkeen.

Sain lautakunnassa aikaan myös parannuksen lomautetun työntekijän asemaan. Järvenpäässä subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta on rajoitettu. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta monella tavalla. Sain rajoituksen sisällä olevia eriarvoistavia rakenteita purettua, vaikka kuntapäättäjämme eivät olleet valmiita poistamaan rajoitusta kokonaan.

Nyt työstään lomautettu työntekijä rinnastetaan työttömään silloin, kun määritellään lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja -maksua. Lapsi, jonka vanhempi on lomautettu, saa saman kahden kuukauden suoja-ajan, kuin työttömän lapsi, jolle asetukset löytyvät laista. Lisäksi perhe saa itse päättää varhaiskasvatuksen vähentämisestä ja ajankohdasta tuona suoja-aikana. Maksu tarkastetaan välittömästi ja perhe maksaa vain palvelusta, jota käyttää. Aikaisempi käytäntö johti lapsen varhaiskasvatusoikeuden välittömään rajaamiseen, mutta perheen maksut juoksivat muuttumattomina aina seuraavan kuun alkuun.

Perheet siis joutuivat maksamaan sellaisesta palvelusta, jota heillä ei ollut oikeus käyttää, vaikka perheen tulot muuttuivat heti.

Tämä uudistus saattaa parhaimmillaan tarkoittaa jopa sitä, ettei lyhytaikaisissa lomautuksissa varhaiskasvatuksen rajausta ehdi tulla lapselle lainkaan, tai vaihtoehtoisesti perhe joka tapauksessa pystyy turvaamaan toimeentulonsa tulojen merkittävästi vähentyessä.

Yhtään näistä uudistuksista en tietenkään ole saanut aikaan yksin, vaan ne ovat vaatineet yhteistyötä ja ymmärrystä lautakunnan sisällä. Kiitän kaikkia Lasten- ja nuorten lautakunnan jäseniä siitä, että ovat kuunnelleet ja ymmärtäneet sekä tukeneet esittämiäni muutoksia.

Aina omat perusteluni eivät ole riittäneet, mutta silloin olen tarvittaessa ollut yhteydessä kuntaliiton lakimiehiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön kokiessani, ettei saamani lausunto voi olla vedenpitävä. Sillä on ollut merkityksensä, koska asiat ovat muuttuneet.

Vuonna 2019 jatkan lasten ja perheiden sekä työntekijän asemassa olevien puolustamista. Kunnassa voidaan tehdä paljon, valtakunnan tasolla vieläkin enemmän. Kyse on vain halusta ja tahdosta. Minulla riittää molempia.

Mitä asioita sinä haluaisit saada muutetuksi kaupungissamme tai koko maassa niin, että lastemme tulevaisuus turvattaisiin ja yhdenvertaisuus sekä oikeudenmukaisuus olisivat sääntö eivätkä poikkeus päätöksenteossa?

Miten työntekijän elämää ja toimeentuloa tulisi parantaa?

Kaipaan esimerkkejä asioista, joita kaupungissa voidaan ja pitää muuttaa ensi tilassa, tai missä lakimme ja käytäntömme ovat ristiriidassa oikeudenmukaisuuden kanssa.

Ne voivat olla pieniä asioita, joilla on kuitenkin valtavan suuri merkitys.