Sosialidemokraattien Ryhmäpuheenvuoro Järvenpään valtuusto 10.12.2018 (Emmi Mäkinen)

10.12.2018

Investointi- ja palveluverkkosuunnitelma:

Arvoisa puheenjohtaja sekä valtuutetut ja kokousta muutoin seuraavat.

Järvenpään sosiaalidemokraattinen ryhmä on pääsääntöisesti tyytyväinen nyt esitettävään suunnitelmaan. Toki kritisoitavaakin siitä löydämme.

Varsinkin kouluverkkoselvitys on kirvoittanut monen kirjavaa keskustelua ja väittelyä niin valtuutettujen kuin kuntalaistenkin tiimoilta. Verkko on kuitenkin uskoaksemme juuri niin hyvä kuin tällä aikataululla ja kuntamme rakennusten kuntoon liittyvien faktojen varjossa voidaan tehdä.

Kun nykyinen lasten- ja nuortenlautakunta tehtävässään aloitti, ei meillä kenelläkään ollut käsitystä koulurakennustemme tilasta. Se tuli järkyttävänä yllätyksenä koko kaupungille. 

Lautakunta asettikin kaikkein korkeimmalle tavoitteen terveyden suojaamisesta. Jokaisen lapsen ja koko henkilökunnan terveyden suojaamisen. Turvallisuus on samaa sukua, ja siihen lautakunnankin mielestä tulee erikseen paneutua suunnitelman edetessä toteutukseen.

Me emme siis olleet valmiita ottamaan riskiä, siinä, että tiedostaen olisimme suunnitelleet nyt esitettäväksi verkon, joka saattaisi vaarantaa yhdenkään elämää.

Palapeli, joka nyt on rakennettu, sisältää lukuisia liikkuvia osia, joiden paikoilleen saanti vaikuttaa suoraan seuraavan palan asettumiseen.

Tiedostamme kuitenkin myös sen, että suunnitelmat ovat vain suunnitelmia. Tämäkin on laskettu ja toteutettu tämän hetkisten faktojen, taidon ja tilan pohjalta. Luotamme siihen, että kun verkkoa tulevina vuosina toteutetaan, sitä tullaan tarkastelemaan taas sen hetkisten tosien pohjalta. 

Toteutuuko väestösuunnitteemme kaupungin eri alueilla nyt visioidun mukaisesti, sen näemme vasta kun aika on kohdalla. Lähtökohtana toimenpiteille on kuitenkin oltava jokin pohja, jonka mukaan hankkeissa edetään. 

Kaupungin kaava määrittää tästä suuren siivun. Asiaan vaikuttaa kuitenkin myös yleinen politiikan suunta Suomessa. Muun muassa se, mitä tapahtuu rakennusalalla, vaikuttaa suoraan siihen, miten paljon tulevina vuosina Suomessa käynnistetään investointeja. 

Moni päättää esimerkiksi asuinpaikkansa sen perusteella, minkä verran kunta panostaa siihen, että työpaikat ja työntekijät kohtaavat toisensa. Kunnan toimet esimerkiksi lapsiperheiden eteen vaikuttavat siihen, minkä asuinpaikan perheet valitsevat. 

En voi myöskään olla mainitsematta työllisyyspolitiikan vaikutuksia nuortemme perheenperustamissuunnitelmiin. Mikäli elämä on entistä epävarmempaa, eikä edes omaan huomiseen pääse vaikuttamaan, on mahdotonta kuvitella, että väestöennusteemme toteutuu tällaisenaan. Kouluverkkoa suunniteltaessa lapsiperheet ovat keskeisin väestöryhmä, joka pitää huomioida.

Olemme kuulleet mielipiteitä monesta eri kannasta tämän nyt esitettävän verkon suhteen. Niin puolesta kuin vastaan ja monesta eri palasesta sen osalta. 

Yhteen näistä kritiikeistä ryhmämme yhtyy oitis ja empimättä. Kuntalaisten osallistaminen verkon suhteen on ollut muuta kuin mitä sen olisi pitänyt olla. 

Olemmekin tyytyväisiä edellisen valtuuston kokouksen päätökseen pyrkiä lisäämään osallistamista poikkihallinnollisena toimena kaikilla kaupungin palvelualueilla. Tämä päätös huolimatta lukuisista asiaa puoltavista puheista matkalla, kuitenkin tehtiin vasta kuukausi sitten. 

Se tulee tarkoittamaan suurta muutosta nykyiseen toimintatapaan ja vaatii oman aikansa huolelliselle suunnittelulle sekä toimivan mallin luomiselle kaupungissamme. Osallistamiseen tulee pyrkiä eittämättä jatkossa, niin, että se on mukana kulkeva osa päätöksentekoa, automaatio, josta ei enää tarvitse erikseen päättää. 

Osallistaminen on kuitenkin niin moniulotteinen asia, ettei siihen pidä hätiköiden ryhtyä. On luotava malli, joka kohtelee kaikkia kuntalaisia yhdenvertaisesti ja määriteltävä missä vaiheessa osallistaminen tapahtuu, mikä on sen laajuus, sekä se, kuinka suuri osa päätöksessä tulee tai edes voi olla osallistettavien suoraa kädenjälkeä.  

Henkilökohtaisesti olen samaan aikaan vahvasti sitä mieltä, että osallistaminen ei saa olla keino vältellä vastuuta. Osallistumisenonkin pysyttävä sitäkin tärkeämpänä kriteerinä.

Siksi en voi olla ihmettelemättä ja myöntämättä turhautumistani tämän nyt päätöksessä olevan suunnitelman vaiheista. Verkosta on liikkunut niin paljon väärää informaatiota, sellaisilta tahoilta ruokittuna, että olen itsekin joutunut miettimään, kulkeeko taustalla joku toinen suunnitelma, en pystynyt tunnistamaan näitä julkisuudessakin esitettyjä väitteitä todeksi. 

Verkkoa on käsitelty lautakunnassa useaan eri kertaan, se on käsitelty valtuuston seminaarissa ja ollut materiaalina käytettävissä kaikille valtuutetuille jo jonkun aikaa, sitä on käsitelty myös kaupunginhallituksessa. 

Suhtaudunkin osittain nyt esitettyyn kritiikkiin itse hyvin kriittisesti. En voi kieltää pohtineeni, sen pohjalla olevaa tarkoitusta ja tähtäintä tai taustalla mahdollisesti lymyävää toiseen tarkoitukseen tähtäävää motiivia.

Kyseenalaistankin sen, onko oikean tarkoituksen mukaista ja vastuullista politiikan tekoa sellainen, jossa liikkeelle laitetaan väitteitä, jotka johtavat suunnitelmallisesti kuntalaisia väärään uskoon?

Onko oikean tarkoituksen mukaista ja vastuullista politiikan tekoa se, että lautakunnan ja virkamiesten työtä vähätellään ja syyllistetään julkisesti omien aivojen- tai vähäisenkään ymmärryksen puutteesta?

Onko oikean tarkoituksen mukaista ja vastuullista politiikan tekoa se, että väittää lautakunnan ohittaneen sille esitetyt kannanotot ja mielipiteet, vaikka ei itse ole ollut paikalla?

Ihmettelen syvästi sitä, että osa näistä väitteistä ja esitetyistä faktoista on tullut tahoilta, joiden olisi olettanut ja joilla olisi ollut täysi mahdollisuus olla perillä ja vaikuttamassa sekä päättämässä, ajallaan kokonaisuudesta. 

Turhaudun taas siitä, ettei näitä kysytty tai tuotu lautakuntaan, ei koko nykyisen lautakunnan aikana, kuin vasta juuri ennen päätöksentekoa. Pohjan selvitykselle on tehnyt jo edellinen lautakunta ja sen käsittelyyn on käytetty kuluneen noin kahden vuoden aikana kymmeniä, jollei satoja tunteja.

Onko siis oikean tarkoituksen mukaista ja vastuullista politiikan tekoa sekään, että ei osallistu mutta vaatii osallistamista? 

 

Haluan omalta osaltani sekä ryhmämme puolesta kiittää niin lautakuntaa kuin virkamiehiämme tästä, moniulotteisesta kokonaisuudesta, joka toivottavasti toimii tulevien vuosien suunnan näyttäjänä, lähtökohtana kulloisenkin hankkeen käynnistämisessä.

Katsoaksemme se huomioi kuntalaiset yhdenvertaisesti koko kunnan alueella eikä vain jonkin asuinalueen lähtökohdista. 

Se vastaa käsitystämme vastuullisesta kunnantalouden hoidosta sekä pitkän aikavälin investointisuunnitelman toivotusta luonteesta. 

Se sisältää elementtejä valtakunnallisen opetussuunnitelman huomioimisesta ja luo sen edellyttämät ja vaatimat mahdollisuudet kouluihimme sen toteuttamiseksi kunnassamme.

Lisäksi olemme tyytyväisiä siitä, että sosialidemokraattienkin pitkäaikainen tavoite lapsivaikutusten arvioinnista on sekinsisällytetty suunnitelmaan. Ja siitä, että osallistaminen tulee kulkemaan mukana verkon toteuttamisen koittaessa kulloisenkin hankkeen käynnistyessä, lautakunnan yksimielisen ja kuntalaisten tahdon mukaisesti.