Orjamarkkinoiden paluu

24.8.2018

Hallituksen esitys alle 20 henkeä työllistävien yritysten oikeudesta irtisanoa työntekijöitään ilman nykyisen tasoisia perusteita, on länsimaisen yhteiskuntamallin irvikuva. Se sotii vastoin kaikkia tuntemiamme yhdenvertaisuusperiaatteita.

Tämän uuden valmisteilla olevan lain piiriin kuuluu suurin osa suomalaisista työntekijöistä.

Jo nyt yrityksillä on oikeus tolkuttoman pitkiin koeaikoihin sekä lähes perusteettomiin määräaikaisuuksiin työntekijöitä palkatessaan. Mihin siis tarvitaan entisestään eriarvoistavaa ja eittämättä uusia ongelmia synnyttävää uutta pykälää työlainsäädännössämme?

Uskon perimmäisen syyn olevan ensinnäkin palkkatason ja muiden työehtojen polkeminen, mutta samanaikaisesti myös työntekijöiden järjestäytymisasteen laskeminen sekä likaiset keinot taloudellisiin säästöihin. Esitys kertoo täysin sen, millainen on Sipilän hallituksessa olevien puolueiden arvomaailma. Se on kylmä ja kova ja työnantajan puolella.

Lukuisten asiantuntijoiden mukaan esitys ei paranna työllisyyttä, mikä oli alun perin lakimuutoksen perimmäinen syy ja tarve. Tämä oli Sipilän hallituksen käyttämä ainoa peruste.

On muistettava, ettei nykyinen yt-lainsäädäntömmekään koske näitä samaisia yrityksiä siinä laajuudessa kuin suurempia. Usein näiden yritysten työntekijöillä ei myöskään ole valittuna luottamusmiestä, joka heidän asioitaan ajaisi.

Jokainen voi kuvitella, mitä työpaikoilla jatkossa tapahtuisi, kun työntekijä sanoisi pienenkin vastalauseen työnantajaansa kohtaan. Kysymys voisi olla, vaikka työajoista tai samapalkkaisuusperiaatteen noudattamisesta. Työnantaja voisi jatkossa – tarkempaa syytä kertomatta – valita työntekijöistä itselleen ne, jotka halvimmalla suostuvat työtä tekemään ja asettaa muutoinkin työntekijänsä liki orjan rooliin. Jokaiseen pikaiseenkin työvuoron muutokseen olisi oltava käsi ojossa valmis työpaikan menetyksen pelossa.

Tällainen ei kuulu tälle vuosituhannelle. Tällaista työlainsäädäntöä emme voi missään nimessä hyväksyä.

Sipilän hallituksen kaavailema irtisanomislaki asettaisi työntekijät kilpailemaan keskenään tavalla, joka ei tietäisi loppupeleissä yrityksellekään hyvää kaiken ammattitaidon hiljalleen hävitessä yrityksestä. Tämä puolestaan todennäköisesti näkyisi myös aika nopeasti työtehossa. Ammattitaidon häviäminen ja työtehon hiipuminen vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen. Työskentely pienessä yrityksessä tuskin jatkossa ketään houkuttelisi, koska lisääntyvää epävarmuutta ei kukaan työelämältään halua. Puhumattakaan kovanluokan ammattilaisista, joilla on omat markkinansa jo työelämässä.

Muutos voisi johtaa niin ikään siihen, että ikääntyneet ja eläkeikää lähestyvät olisivat vaarassa tulla irtisanotuiksi mahdollisesti kokemuksen ja työvuosien kautta kertyneen kovemman palkkansa takia tai iän mukanaan mahdollisesti tuoman työtehon laskun takia.

Moniko jatkossa uskaltaisi kertoa tulevasta perheenlisäyksestään terveytensä kannalta tarpeeksi ajoissa? Joka tapauksessa perhe-elämä kaikkine arjen haasteineen hankaloituisi entisestään. Tai miten kävisi työntekijälle, joka on työssään menettänyt osan työkyvystään tai muutoin kohtaa sairautta elämässään?

Esitys myös vääristäisi tilastoja työllisyydestä ja työttömyydestä. Hallitus saisi mahdollisuuden taas mainostaa uutta sulkaa hattuunsa työttömien määrän vähenemisestä. Ne työttömät työntekijät, jotka ovat karenssilla korvauksistaan, eivät nimittäin näy esimerkiksi työttömyyskassojen tilastoissa. Moni tilasto käsittelee vain niitä työttömiä, joille maksetaan työttömyysetuutta. Näennäisesti työttömyysmenot pienenisivät, mutta vain näennäisesti.

Ja karenssihan tulisi monelle. Sen kun saa, jos irtisanomisen syy on henkilöön itseensä perustuva, eli toisin sanoen työnantajan tulkitsemana itseaiheutettu. Kuluvasta vuodesta on tulossa muutoinkin karenssimäärien suhteen ennätysvuosi, kun aktiivimallin myötä moni on epäonnistunut omien aktivointitoimien suhteen.

Toivon, että ihan jokainen miettii omalta kohdalta, mitä kaikkea tämmöisen mielivallan lisääntyminen työpaikalla voisi tarkoittaa. Ja tehkää sen jälkeen päätelmä siitä, että kannatatteko tätä lakimuutosta.

Se kertoo aika hyvin sen, nauttiiko tämä hallitus sinun luottamustasi vai olisiko aika tehdä ihmisen näköistä ja tuntuista politiikkaa sen sijaan.

 

P.S. Jotain voimme kuitenkin tehdä, ihan jokainen meistä. Nimittäin vastustaa hallituksen esitystä ja ihan varmuuden vuoksi viimeistään nyt valita luottamusmiehet niille kaikkein pienimmillekin työpaikoille. Luottamusmies ja liiton jäsenyys ovat ainoita ja parhaita turvaverkkojasi siinä vaiheessa, jos henkilöperusteista irtisanomiskäytäntöä jatkossa sovelletaan.

Liiton jäsenyys takaa lisäksi sen, että jäsenenä saat jäsenetuna myös oikeusturvan. Näin sinun ei tarvitse ajaa oikeuttasi yksin.