VALTUUSTOALOITE KUNTIEN TASA-ARVOKIRJAN ALLEKIRJOITTAMISESTA

15.11.2017

Järvenpään Demarit tekivät valtuustoaloitteen 13.11. valtuuston kokouksessa.

 

Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMR:n koordinoimana eurooppalaiset kuntajärjestöt ja kunnat ovat laatineet eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan. Peruskirjan tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kunta- ja aluehallinnossa. Kun kunnan toiminnassa sukupuolten tasa-arvo otetaan yhtenä näkökulmana huomioon, voidaan parantaa palvelujen laatua ja innovatiivisuutta, edistää hyvää hallintoa ja vahvistaa demokratiaa.

Allekirjoittamalla peruskirjan Järvenpään kaupunki vahvistaa sitoutumistaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen laajasti poliittisessa päätöksenteossa, kaupunkistrategiassa, toiminnan ja talouden ohjauksessa, palveluiden tarjonnassa, työnantajaroolissa sekä sukupuoleen perustuvassa väkivallan ehkäisyssä.

Tasa-arvon toteutuminen edellyttää tietoisia toimenpiteitä vanhojen epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden uudistamiseksi. Peruskirja antaa konkreettisia työkaluja parantaa kaupungin toimintatapoja. Ennen kaikkea sukupuolen näkökulmasta tarkastelu luo uuden tavan ajatella ja hahmottaa palvelutarvetta ja toimintaa. Peruskirjan käyttöönotto luo tasa-arvon käytännöksi.

Lisätietoja kuntien tasa-arvon peruskirjasta:

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/paatoksenteko/politiikka/kunnat/eurooppalainen-tasa-arvon-peruskirja

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Järvenpään kaupunki allekirjoittaa kuntien tasa-arvon peruskirjan.

 

Järvenpäässä                  2017

 

Emmi Mäkinen (Sd.)