Kuntalaisaloite käsitelty!

12.5.2016

Hei Nummenkyläläiset ja muut!

Kuntalaisaloitteeni nuorisolle suunnattujen ajanviettopaikkojen lisäämiseksi on käsitelty 21.4.2016 ja tullut hyväksytyksi Järvenpään lasten ja nuorten lautakunnassa. Kuntalaisaloite etenee syksyllä kaupungin liikuntapalveluyksikön käsittelyyn, seuraavan talousarvion teon yhteydessä.

Moni varmaan muistaa kuinka keräsin aloitteeseen nimiä asuinalueellamme ovelta ovelle ja kaupungin kävelykadulla apujoukkoni kanssa vuosina 2014-15. Kuten silloin ilmoitin, saimme aloitteeseen yhteensä  yli 800 nimeä. Kiitos tästä kuuluu teille kaikille!

Aloitteessa kiinnitettiin huomiota Nummenkylän kasvuun ja nuorisolle suunnattujen ajanviettopalvelujen olemattomuuteen. Aloitteessa todettiin, että nuorison palvelutarpeen voisi toteuttaa esimerkiksi ulkoliikuntapaikalla, jossa olisi säävaihtelujen varalle katos tai nuoriso-/kerhotilalla.

Järvenpään Lasten- ja nuortenlautakunta on nyt selvittänyt asiaa. Nummenkylän alueella tulee väestöennusteiden mukaan olemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana n. 158 – 164kpl ikähaarukassa 13 – 18 olevia nuoria. Heille ei ole tarjolla oikeastaan mitään palveluita.

Lautakunta kirjaa ajatukseni hienosti ylös. Muun muassa päiväkodin piha on iltaisin ja viikonloppuisin alueen asukkaiden käytössä mutta ei palvele jo hieman varttuneempia nuoria.

Itse voisin siihen vielä lisätä, että nuorten ajanvietto pienille lapsille suunnatuissa puistoissa, ei välttämättä ole myöskään kaikkein paras ja taaperoiässä olevien kannalta turvallisinkaan ratkaisu.

Päiväkodintyöntekijöiden kanssa käydyt keskustelut toivat esiin sen tosiasian, että nuoret jättävät oleskelustaan myös jälkiä. Päiväkodin henkilökuntamitoituksessa ei ole huomioitu piha-alueen siistimiseen tarvittavaan resurssia esimerkiksi viikonlopun jäljiltä. Roskia on monesti pitkin pihaa ja leikkitelineissä sekä roska-astioiden ympärillä maassa ylitäyden astian vetävyyden tullessa mittansa päähän.

Lautakunta kuitenkin vetoaa toisissa kohdissa esimerkiksi Jampan nuorisotilan käyttömahdollisuuteen. Käsitykseni mukaan kunta on kuitenkin tehnyt hiljattain alustavan päätöksen lakkauttaa kaikki Järvenpää alueen pienemmät nuorisotilat ja keskittää nuorille tarjottavan toiminnan ja tilat keskustassa sijaitsevaan Temalin kiinteistöön. On perin kummallista, ettei lautakunta huomioinut tätä laatiessaan vastaustaan?!

Olen tästä kertonut huoleni eteenpäin ja asiasta käytiin kiivasta keskustelua Järvenpään Työväenyhdistyksen Juttutupa- illassa maaliskuussa.

Suunnitelma näyttää hienolta paperilla, mutta siihen liittyy monta ongelmaakin.

Kulkuyhteydet Nummenkylästä Jamppaan kulkevat vilkkaasti liikennöityjen teiden ylitysten määrääminä. Puurtajankadun teollisuusalue tuo rekkaliikennettä alueelle lisääntyvästi. Liikennevalojen puuttuminen Vähänummentien ylityksestä olisi korjattava mielestäni välittömästi. Mikäli kunta ohjaa nuoret laajentamaan reviiriään, tulee sen myös huolehtia reittien turvallisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Jampan nuorisotilan kohtalo kuitenkin realisoituu jo piakkoin lakkauttamisella, mikäli suunnitelmat etenevät ajatellusti. Tämä tuo lisää murheita perheille.

Lautakunta katsoo nuorten voivan tulla Nummenkylästä vaivatta keskustan nuorisotilaan, vetoamalla mm. vanhempien kuljetuksiin.

Tämä ei kuitenkaan saisi olla perheiden velvollisuus, vaan kunnan tulisi pitää huoli kulkuyhteydestä. Julkinen liikenne Nummenkylän alueelle on suppeata ja varsinkin niihin aikoihin, kun minä vanhempana toivoisin lapseni viettävän aikaa turvallisesti nuorisotoiminnan parissa sen sijaan, että haahuilevat päämäärättömästi kaduilla, ei bussiliikennettä enää ole.

Lautakunta myös kertoo alueen vieressä olevan Auto-Arita hallin olevan ympärivuoden käytössä, mutta tietääkö lautakunta sen käyttöastetta seurojen varauksissa. Samaa pitäisi tarkastella Koivusaaren koulun tekonurmen osalta. Näitä liikuntapaikkoja käyttämään päästäkseen tulee kuulua urheiluseuraan, sillä vapaata aikaa niissä ei ole kuin sitten keskellä yötä.

Valitettavasti vapaa-ajan vietto ongelmat kohdentuvat epätasaisesti ja monesti juuri niiden perheiden lapsiin ja nuoriin, joiden taloudellinen tila ei mahdollista urheiluseura-toimintaa. Samainen taloudellinen tila ajaa myös vähävaraisempien perheiden vanhemmat työskentelemään paremmin toimeentulevaa perhettä yleisemmin erilaisissa vuorotöissä ja tämä pois sulkee lasten kuljettamisen säännöllisesti keskustaan. Monella ei edes ole autoa millä kuljettaa.

Juuri näiden perheiden lapset ja nuoret tarvitsevat vaihtoehtoja tyhjästä edes johonkin järkevään, varakkaammilla on jo maksulliset harrastukset.

Huomiota herättävää ja jokseenkin vastuun muualle siirtämisenä koen myös viimeisen viittauksen lautakunnan vastauksessa. Järvenpää siis itse aikoo lakkauttaa alustavien tietojen mukaisesti omat keskustan ulkopuolella olevat nuorisotilansa ja kehoittaa kuntalaisia käyttämään Tuusulan palveluja…

Positiivista lautakunnan päätöksessä oli kuitenkin myös mukana.

Lautakunta pöytäkirjan mukaan Nummenkylän jalkapallokentälle voitaisiin rakentaa ns. omana työnä penkki- / katosyhdistelmä, joka olisi käytössä ympäri vuoden. Kentälle ja sen ympäristöön voisi lisäksi pienin kustannuksin rakentaa esim. frisbeegolf-koreja tai koripallotelineitä, jotka palvelisivat kaikenikäisiä kuntalaisia.

Nämä ovat erittäin tervetulleita lisäyksiä vapaa-ajanvietto vaihtoehdoksi.

Siltä osin voinkin todeta olevani tyytyväinen lautakunnan päätökseen ja on hienoa, että asia etenee ja alueelle saadaan edes jotain kehitystä palveluiden suhteen.

Toivon, että budjetinteon yhteydessä päättäjämme ajattelevat näitä ja suhtautuvat myönteisesti hankkeen toteuttamiseen.